dr. Abdul Rahman, Sp.PD

Jadwal Praktek

Senin

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Edison Y.P Saragih, Sp.PD-KHOM

Selasa

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Abdul Rahman, Sp.PD

Rabu

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Abdul Rahman, Sp.PD

Kamis

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Edison Y.P Saragih, Sp.PD-KHOM

Jumat

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Abdul Rahman, Sp.PD

Sabtu

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

 • -

  dr. Abdul Rahman, Sp.PD

Minggu

 • -

  dr. Pratiwi Kesuma, Sp.PD

Informasi

SpesialisPenyakit Dalam